Nieuws & Tips

.1256459+

Smartphone en dataverbruik

De hedendaagse smartphones zijn geschikt voor meer dan alleen e-mailen en surfen op het internet. Ook voor het zakelijk gebruik. Video/audio streamen, downloaden van applicaties en andere toepassingen zorgen ervoor dat uw mobiele telefoon steeds meer gebruik gaat maken van het internet via het mobiele data netwerk. De kans is dan ook groot dat u ongemerkt (veel) data verbruikt. Op deze pagina vindt u enkele tips hoe u uw dataverbruik kunt verminderen en deze kunt monitoren. Om uw dataverbruik op uw toestel of tablet zelf te monitoren, hebben wij een app ontwikkeld. Deze kunt u downloaden in de App Store of Play Store

Uw smartphone en uw data verbruik                                    1233

Uw smartphone is onder andere geschikt om radio, tv en video’s te beluisteren en te bekijken via het internet. Wij adviseren u dit niet via het mobiele datanetwerk te doen. Het verbruik hiervan kan, afhankelijk van de kwaliteit van de dienst, oplopen tot enkele honderden MB’s per uur. Wanneer u regelmatig bestanden en applicaties downloadt, houdt u dan rekening met de grootte van de bestanden en de applicaties.

Het mobiele datanetwerk is geschikt om snel deze bestanden te downloaden, echter houdt u altijd rekening met uw databundel. Sommige applicaties kunnen onbewust enkele honderden MB’s groot zijn. Sommige toestellen zijn standaard ingesteld om software updates direct te downloaden wanneer deze beschikbaar worden gesteld. U kunt in het instellingen menu van uw smartphone vaak instellen of u deze updates via 3G of via Wi-Fi wilt downloaden. Omdat deze software-updates meestal groot van formaat zijn, adviseren wij u deze software-updates alleen via Wi-Fi te downloaden. Pushberichten kunnen handig zijn om van een applicatie die u vaak gebruikt op de hoogte te blijven van nieuwe berichtgevingen. Veel applicaties maken gebruik van Pushberichten waardoor het data verbruik ook hoger wordt. Wij adviseren u dan ook alleen Pushberichten aan te zetten bij applicaties die u veelvuldig gebruikt. Diverse weer, navigatie en andere applicaties halen continue actuele gegevens binnen. Wanneer u deze applicaties lang achter elkaar open laat staan wordt er op de achtergrond, zonder dat u het merkt, data verbruikt. Wij adviseren u dan ook applicaties altijd af te sluiten wanneer u ze niet gebruikt. Zie de handleiding van uw toestel hoe u er voor kunt zorgen dat applicaties daadwerkelijk worden afgesloten en niet onopgemerkt op de achtergrond actief blijven en dus data verbruik genereren.

Wi-Fi                                                                                      12165

Wij adviseren u om waar mogelijk gebruik te maken van eenWi-Fi netwerk. Wanneer u uw Wi-Fi verbinding op uw smartphone aan zet en u zich eenmalig
registreert bij het Wi-Fi netwerk op uw kantoor en/of thuis dan zal uw smartphone automatisch verbinding maken wanneer u binnen het bereik komt van het Wi-Fi netwerk. Uw smartphone zal in dat geval bij voorkeur gebruik maken van hetWi-Fi netwerk in plaats van het mobiele data netwerk. Op Wi-Fi internetverbindingen is meestal geen data limiet van toepassing. U kunt dus ongelimiteerd radio, tv en video beluisteren en bekijken en bestanden en applicaties downloaden.

Verbruik monitoren

Om het verbruik op uw smartphone in de gaten te houden adviseren wij u om een data monitoring applicatie* te installeren. Deze applicatie meet het dataverbruik over uw mobiele data verbinding. U kunt tevens alarmdrempels instellen om gewaarschuwd te worden bij het benaderen van een bepaalde, door u ingestelde, limiet. Voor iPhone’s en toestellen met het Android besturingssysteem heeft Yes de MB meter ontwikkeld. De Yes MB Meter is een van de vele monitoring applicaties* die te vinden zijn in Apple’s App Store en de Android Market.

* een monitoring applicatie geeft een benadering van het huidige data verbruik. Dit verbruik kan afwijken van het daadwerkelijke verbruik op het netwerk en op uw factuur.